កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្ស ទូទាំងខេត្តសៀមរាប

ខេត្តសៀមរាប៖ កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក មានការិយាល័យ និង១៣ក្រុង-ស្រុក បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្សានុសិស្ស ចំនួន ២៩១១ នាក់ នៅគោលដៅចំនួន ២៦ ទូទាំងខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ។

គោលដៅដែលកម្លាំងបានចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំរួមមាន៖
១.ការិយាល័យ ចំនួន ១០ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ១៩៩ នាក់
២.ក្រុងសៀមរាប ចំនួន ១ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ២៣៨ នាក់
៣.ក្រុងរុនតាឯក មិនបានចុះ មិនទាន់មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់
៤.ស្រុកជីក្រែង ចំនួន ២ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ៣១០ នាក់
៥.ស្រុកវ៉ារិន ចំនួន ១ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ៦១៧ នាក់
៦.ស្រុកអង្គរជុំ ចំនួន ១ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ៤៤ នាក់
៧.ស្រុកក្រឡាញ់ ចំនួន ២ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ៧១ នាក់
៨.ស្រុកស្វាយលើ ចំនួន ១ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ១៩១ នាក់
៩.ស្រុកសូទ្រនិគម ចំនួន ២ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ៦០ នាក់
១០.ស្រុកអង្គរធំ ចំនួន ១ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ៦៩ នាក់
១១.ស្រុកបន្ទាយស្រី ចំនួន ២ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ១០៥ នាក់
១២.ស្រុកពួក ចំនួន ១ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ១១ នាក់
១៣ស្រុកបាគង.ចំនួន ១ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ៦៩ នាក់
១៤. ស្រុកស្រីស្នំ ចំនួន ១ គោលដៅ
ស្មើនឹងចំនួន ៩២៧ នាក់៕