តុលាការ សម្រេចចោទប្រកាន់អតីតឧកញ៉ា ស្រី ស៊ីណា ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ដូចខាងក្រោម៖

តុលាការ សម្រេចចោទប្រកាន់អតីតឧកញ៉ា ស្រី ស៊ីណា
ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ដូចខាងក្រោម៖

១. បទឃាតកម្ម៖ អំពើសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនា (មិនគិតទុកជាមុន) ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ១០ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ។

២. បទប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម (អំពើប៉ុនប៉ុងសម្លាប់មនុស្ស
តែមិនបានសម្រេច) ទោសដូចគ្នានឹងបទឃាតកម្ម។

៣. បទប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ៦ខែ ទៅ ២ឆ្នាំ។

ចំពោះបុគ្គល ២នាក់ទៀត ត្រូវបានសម្រេចដោះលែងឱ្យមានសេរីភាពវិញ ដោយហេតុថាបុគ្គលទាំងពីរនាក់នេះ មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេ។