ព្រះវិហារវត្តទន្លាប់រង្សី បច្ចុប្បន្នមានអាយុកាល ៩៦ឆ្នាំ ស្ថិតនៅតាមដងស្ទឹងក្រឡាញ់ ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ 🌿🇰🇭

#ស្ថាបត្យកម្មខ្មែរបុរាណ #រចនាបទសំណង់ខ្មែរ #សំណង់ខ្មែរបុរាណ #គ្រឿងលម្អស្ថាបត្យកម្ម #សំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រ #កេរ្តិ៍ដំណែល #កេរ្តិ៍មរតក #សម្បត្តិវប្បធម៌ #មរតកមនុស្សជាតិ #មរតកប្រវត្តិសាស្ត្រ #មរតកវប្បធម៌

#ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់
#MLMUPC